Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    landslide susceptibiltity assessment, logistic regression, Geographic Information System, Chriby Mountains, Czech Republic
Článek
    Použití logistické regrese pro hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů (Česká republika)