Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    lithium
Monografie
    Granitic pegmatites and mineralogical museums in Czech Republic
    International symposium on Light Elements in Rock-forming minerals
Článek
    Beryllophosphate assemblages in late hydrothermal stage of the Rožná lepidolite pegmatite
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě