Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    mafic intrusion
Článek
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách.
    Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa amfibol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les)