Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    magnetic survey
Monografie
    Magnetometrie
Článek
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách.
    Gravity and magnetic survey of a hidden gabbrodiorite body within the Karlovy Vary granite pluton