Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    marbles
Monografie
    Provenance determination of marbles: a methodology based on a complex analytical approach
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních České republiky
Článek
    Decorative marbles from the Krkonoše-Jizera Terrane (Bohemian Massif, Czech Republic): provenance criteria
    Electronic database of historical natural stones of the Czech Republic: structuring field and laboratory data
    Methodology of analytical study for provenance determination of calcitic, calcite-dolomitic and impure marbles from historical quarries in the Czech Republic
    Petrografický výzkum broušené a ostatní kamenné industrie z vedrovických pohřebišť
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu
    Raman spectral characterization of dispersed carbonaceous matter in decorative crystalline limestones
    Želetice group: very low-grade pelaezoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic