Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    melasyenite
Článek
    Ultradraselné plutonity chotělického intruzivního komplexu v podloží české křídové pánve ve východních Čechách