Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    metabasites
Monografie
    Neolitické sídliště Těšetice-Kyjovice z pohledu kamenných surovin broušených artefaktů
Článek
    Geological setting, petrology and mineralogy of metabasites in a thermal aureole of Tanvald granite (northern Bohemia) used for the
    Influence of rheology of amphibolites during folding: example from the Jeseník amphibolite massif
    The Mariánské Lázně Complex, NW Bohemian Massif: development and destruction of an early Palaeozoic seaway