Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    microfacies
Článek
    Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu
    Reconstruction of syn- and postsedimentary tectonic events in flysch basin from limestone pebbles variation: Drahany Culm of the Moravian Rhenohercynian Zone