Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    mineralogy
Monografie
    Application of Mineralogical, Petrological and Geochemical Tools for Evaluating the Palaeohydrogeological Evolution of the PADAMOT Study Sites.
    Magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides
Článek
    Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie.
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    Anthropogenic origin of salt efflorescences on sandstone sculptures (Charles bridge, Prague, Czech Republic) ? mineralogical and stable isotope geochemistry evidence
    Combined chemical and mineralogical evidence for heavy metal binding in mining- and smelting-affected alluvial soils
    Dva typy železných rud na lokalitě Horní Benešov v Nízkém Jeseníku
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Geochemistry and mineralogy of Cu and Co in mine tailings at the Copperbelt, Zambia
    Geochemistry, mineralogy and environmental impact of precipitated efflorescent salts at the Kabwe Cu-Co chemical leaching plant in Zambia
    Geological setting, petrology and mineralogy of metabasites in a thermal aureole of Tanvald granite (northern Bohemia) used for the
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    The Krásno SN-n-W ore district near Horní Slavkov: mining history, geological and mineralogical characteristics
    Leaching of APC residues from secondary Pb metallurgy using single extraction tests: the mineralogical and the geochemical approach
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (IV) - Rudná hora
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VI) - Petříkov.
    Mineralogy of medieval slags from lead and silver smelting (Bohutín, Příbram district, Czech Republic): Towards estimation of historical smelting conditions
    Mineralogy of metallic phases in sulphide mattes from primary lead smelting
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Near- and mid-infrared spectroscopy of the uranyl selenite mineral haynesite (UO2)3(SeO3)2(OH)2 . 5H2O
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Overview of mineralogy of bentonites: genesis, physicochemical properties, industrial uses, and world production
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Primary phases and natural weathering of old lead-zinc pyrometallurgical slag from Příbram, Czech Republic
    Problem-based tasks and possibility taking advantage of differences of similar minerals
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička - Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Raman and infrared spectroscopic study of the molybdate-containing uranyl mineral calcurmolite
    Raman spectroscopic study of the mineral guilleminite Ba(UO2)3(SeO3)2(OH)4 . 3H2O
    Raman spectroscopic study of the uranyl carbonate mineral voglite
    Raman spectroscopic study of the uranyl carbonate mineral zellerite
    Raman spectroscopic study of the uranyl mineral, compreignacite, K2[(UO2)3O2(OH)3]2 . 7H2O
    A Raman spectroscopic study of the uranyl mineral rutherfordine - revisited
    Raman spectroscopic study of the uranyl minerals vanmeersscheite U(OH)4[(UO2)3(PO4)2(OH)2] . 4H2O and arsenouranylite Ca(UO2)[(UO2)3(AsO4)2(OH)2](OH)2 . 6H2O
    Raman spectroscopic study of the uranyl phosphate mineral dumontite Pb2[(UO2)3O2(PO4)2] . 5H2O
    Raman spectroscopic study of the uranyl phosphate minerals phosphuranylite and yingjiangite
    Raman spectroscopic study of the uranyl selenite mineral demesmaekerite Pb2Cu5(UO2)2(SeO3)6(OH)6 . 2H2O
    Raman spectroscopic study of the uranyl selenite mineral marthozite Cu[(UO2)3(SeO3)2O2].8H2O
    Raman spectroscopic study of the uranyl tellurite mineral moctezumite PbUO2(TeO3)2
    Spinely
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.: C.Geologie D.Mineralogie E.Geochemie stabilních izotopů
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika