Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    model
Článek
    Anizotropie tuhosti jílů v oboru velmi malých přetvoření
    Calibration of an advanced soil constitutive model for use in probabilistic numerical analysis.
    Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras)
    Interaction of Freshly Precipitated Silica Gel with Aqueous Silicic Acid Solutions under Ambient and Near Neutral pH-conditions: A Detailed Analysis of Linear Rate Law
    Reakční cesta v otevřeném systému kalcit-CO2-H2O
    Využití pokročilého konstitučního modelu v pravděpodobnostní geototechnické analýze