Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    open fracture
Monografie
    Možnosti mělké seismiky při určování orientace puklinových systémů