Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    půda
Článek
    Assessment of single extractions for the determination of mobile forms of metals in highly polluted soils and sediments-Analytical and thermodynamic approaches
    Mercury distribution in soil profiles polluted by lead smelting
    Mobilita, transformace a základní metody stanovení sloučenin arsenu v půdě a rostlinách