Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    paleostress analysis
Článek
    Generalized Angelier-Mechler's/Arthaud's Method
    Generalized right dihedra method: dependence on Lode parameter
    Limits of Numerical Paleostress Analysis
    Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy.
    Structural evolution of the Roudny gold deposit, Bohemian Massif: a combination of paleostress analysis and review of historical documents
    Visualization of Paleostress Analysis