Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    pegmatite
Monografie
    Granitic pegmatites and mineralogical museums in Czech Republic
Článek
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Řešic, západní Morava
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Allanite-(Nd), CaNdAl2Fe2+(SiO4)(Si2O7)O(OH), a new mineral from Askagen, Sweden.
    Bertrandit a další minerály Be
    Fe-bearing olenite with tetrahedrally coordinated Al from an abyssal pegmatite at Kutná Hora, Czech Republic: structure, crystal chemistry, optical and XANES spectra
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VI) - Petříkov.
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
    Phosphorus and rubidium in alkali feldspars:case studies and possible genetic interpretation
    Primary oxide minerals in the system WO3 . Nb2O5 . TiO2 . Fe2O3 . FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory . Hatě, Czech Republic
    Subsolidus behavior of niobian rutile from the Písek region, Czech Republic: a model for exsolution in W- and Fe2+>>Fe3+-rich phases
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)