Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    petrography
Článek
    Alkali basalts as aggregates in asphalt concretes
    ETTRINGITE AND THAUMASITE FORMATION CONDITIONS IN CONCRETE STRUCTURES
    Geological conditions and rock radioactivity in the speleotherapy medical facility in the Zlaté Hory ore district (the Czech Republic)
    Material research of selected Gandharan reliefs deposited at the National Gallery, Prague, Czech Republic
    New findings on the ceramic petrography of the Loštice pottery
    Petrografická charakteristika fragmentu neolitické zoomorfní nádoby z Květnice
    Petrographic examination of concrete from 20th century bridges and identification of reactive components
    Silicified wood from the Czech part of the Intra Sudetic Basin (Late Pennsylvanian, Bohemian Massif, Czech Republic): Systematics, Silicification and Palaeoenvironment
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
    Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích
    Výzkum kenozoických sedimentů a stavebního kamene v prostoru sondy R18 do obranného valu na Pohansku u Břeclavi
    Zřízení WWW serveru s elektronickými učebními texty oboru petrografie