Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    powder XRD
Článek
    Molybdenem bohatý jarosit z oxidační zóny středověkáho Au-Ag ložiska v Hůrkách u Rakovníka (Česká republika)
    Zinkolivent z rudníko ložiska Krupka, Krušné Hory (Česká republika)