Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    precipitate
Článek
    Environmental Applications of Chemically Pure Natural Ferrihydrite
    Mineralogické studium převážně RTG amorfních precipitátů z kyselých síranových vod: Vliv sušení a stárnutí precipitátů