Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    quality and output of coal
Monografie
    Tercierní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky