Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    radon reference sites in the Czech Republic
Monografie
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2006
Článek
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic