Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    sampling, soil
Monografie
    SPL VZ-Z Vzorkování zemin