Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    secondary minerals
Článek
    The effect of geochemical evolution of AMD on mineral composition of stream sediments: preliminary study on Hadůvka stream, West-ern Moravia, Czech Republic.
    Genetické typy antropogenních minerálů haldy uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Late Stage of Weathering of Uranium Ores As a Waste Rock after Historical Silver Mining, Joachimsthal, Czech Republic
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Uranová mineralizace v kvartérním soliflukčním proudu výchozu ložiska Javorník (Rychlebské hory)