Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    seismic profile 8HR/85
Monografie
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry v místě křížení profilů 8HR/85 a CEL 10
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry v místě křížení profilů KII a CEL 10