Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    seismic velocity
Článek
    Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor)
    Influence of crack distribution of rocks on P-wave velocity anisotropy - a laboratory and field scale study
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině