Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    silicate analysis,analytical methods,reference materials,precision, relative error
Článek
    Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby