Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    soil acidification, modeling, MAGIC, acidic deposition, liming
Článek
    Mechanismus poškození půd kyselou depozicí-průběh, současný stav a predikce budoucnosti, včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les