Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    special map, undermined areas, mining and quarrying, mining works
Monografie
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Šternberk 14-44, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Moravský Beroun 15-33, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Olomouc 24-22, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Šumperk 14-41, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Travná 14-21, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Zlínský kraj; list Veselí na Moravou, 35-11, 1 : 50 000