Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    stone revetment
Monografie
    Pasportizace kamenného zdiva na Karlově mostě - klenbová pole 0 - XVI.
    Zpráva k podrobné pasportizaci poprsních zdí Karlova mostu