Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    striped flint from Krzemionki
Článek
    Silicitové sekery středopolské provenience na Moravě