Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    susceptibility, landslide, flood, seismicity, erosion
Monografie
    Mapa náchylností Jalapa
    Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům - Boaco
    Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům - Santa Lucia
    Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům - Sébaco