Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    ultrapotassic rocks
Článek
    Comparison of chemistry of the Třebíč durbachite and other durbachites
    Ultradraselné plutonity chotělického intruzivního komplexu v podloží české křídové pánve ve východních Čechách
    Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů ze středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika