Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    unsaturated zone
Článek
    Charakter proudění a střední doba zdržení vody v nesaturované zóně krasu (Ochozská jeskyně, Moravský kras)
    Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?
    Proudění vody a doba zdržení v půdě nad Ochozskou jeskyní (Moravský kras)
    Reliability of numerical model of combined capillary barrier
    Sledování pohybu vody v nenasycené zóně geoelektrickými metodami - výsledky pilotních experimentů
    Studium skapových vod v Ochozské jesykni: Překvapivě dlouhá doba zdržení v nenasycené zóně i za extrémních stavů