Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Variscan veins
Článek
    Determination of fluid systems linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien Area)
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu