Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    velocity model
Článek
    Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí