Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    website, Czech Geological Survey, extranet
Monografie
    Anglická verze webu České geologické služby
    Česká verze webu České geologické služby