Podrobnosti záznamu

Název
    Analýza projevů důlně indukovaných jevů z karvinské oblasti ve frekvenční oblasti
Autor
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
Konference
    Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/15. : 11.04.2006-13.04.2006 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 6, č. 2
Strany
    s. 147-154
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: GA105/04/1424, GA ČR
    Překlad názvu: Analysis of mining induced seismic events from the Karvina region in frequency domain
    Rozsah: 8 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    mathematical modeling
    seismic effect
Klíčové slovo
    Analýza
    Důlně
    Frekvenční
    Indukovaných
    Jevů
    Karvinské
    Oblasti
    Projevů
Abstrakt (česky)
   Významnou roli z pohledu velikostí seizmických projevů na povrchu hraje v karvinské oblasti zesilování, resp. zeslabování seizmických vln v důsledku lokální geologické stavby. V článku jsou uvedeny výsledky matematického modelování (Plaxis 2D) vlivu hydrogeologické situace na intenzitu seizmického projevu.
Abstrakt (anglicky)
   Increasing and/or decreasing of seismic waves because of local geological pattern are significant part for evaluation of values of seismic effect on surface in the Karvina region. This contribution deals with results of mathematical modeling (Plaxis 2D) of hydrogeological situation influence on intensity of seismic effect.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012