Podrobnosti záznamu

Název
    Analýza prvků vzácných zemin ve vzorcích granátů pomocí laserové ablace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem s hmotnostní detekcí
Další názvy
    Analysis of REE in garnet samples by laser ablation coupled with inductively coupled plasma mass spectrometry
Autor
    Čopjaková, Renata
    Holá, Markéta
    Kanický, Viktor
    Konečná, Veronika
    Leichmann, Jaromír
    Škoda, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    13. Spektroskopická konference
Strany
    1
Poznámky
    Akce: 2007/06/18 ; Lednice
Výraz tezauru
    garnet
    inductively coupled plasma
    laser ablation
    mass spectrometry
    REE
Klíčové slovo
    Ablace
    Analýza
    Detekcí
    Granátů
    Hmotnostní
    Indukčně
    Laserové
    Plazmatem
    Pomocí
    Prvků
    Spojení
    Vázaným
    Vzácných
    Vzorcích
    Zemin
Abstrakt (česky)
   Tato práce je zaměřena na analýzu prvků vzácných zemin (REE rare earth elements) v granátech, v nichž jsou tyto prvky zastoupeny v nízkých koncentracích (LREE až < X ppm, HREE obvykle X0-X000 ppm). Znalost obsahů a zonálností REE v granátech může poskytnout informace o teplotě vzniku a vývoji magmatických a metamorfovaných hornin obsahujících granát.
Abstrakt (anglicky)
   This work is focused on analysis of garnets with trace amount of REE (LREE < X ppm, HREE X0-X000 ppm). Knowledge of content and zones of REE in garnets provides information about formation temperature and development of magmatic and metamorphosed rock containing garnet.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012