Podrobnosti záznamu

Název
    Analýza přínosu a nákladů GIS technologií
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    System
Svazek/č.
    Roč. 2, č. 3
Strany
    s. 24-26
Rok
    2000
Poznámky
    Překlad názvu: Analysis of contributions and costs of the GIS technology
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Klíčové slovo
    Analýza
    GIS
    Nákladů
    Přínosu
    Technologií
Abstrakt (česky)
   Analýza přínosu a nákladů je významnou součástí plánování změn informačních technologií ve všech organizacích. Analýza je jedním z nejdůležitějších prvků zavádění GIS technologie do systému správy informací. Dobře provedená analýza umožní stanovit návratnost investic do GIS technologie.
Abstrakt (anglicky)
   Analysis of contributions and costs is important par of the planning of changes in information technology all enterprises. Analysis is one from the most important elements ofintroduction GIS technology in system of information management. Well-performed analysis enables fix return of investments in GIS technology.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012