Podrobnosti záznamu

Název
    An Andean type Palaeozoic convergence in the Bohemian Massif
Autor
    Edel, J.-B.
    Janoušek, V.
    Konopásek, J.
    Lardeaux, J.-M.
    Lexa, O.
    Schulmann, K.
    Štípská, P.
    Ulrich, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Comptes Rendus Geoscience
Svazek/č.
    Roč. 341, č. 2-3
Strany
    s. 266-286
Rok
    2009
Poznámky
    Překlad názvu: Andský typ paleozoické konvergence v Českém masívu
    Rozsah: 21 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    Bohemian Massif
    building of Variscan orogenic root system
    channel flow
    Saxothuringian oceanic subduction
Klíčové slovo
    Andean
    Bohemian
    Convergence
    Massif
    Palaeozoic
    Type
Abstrakt (česky)
   Geologické znalosti o Českém masívu ukazují že jeho vznik začal ve spodním Devonu subdukcí Saxothuringického oceánu neznámé velikosti pod kontinentální litosféru reprezentovanou současnou Tepelsko-Barrandienskou a Moldanubickou jednotkou. Zbytky Saxothuringického oceánu a pasivního kontinentálního okraje byly následně obdukovány spolu se středněkorovými jednotkami Tepelsko-Barrandienské jednotky přes Saxothuringický kontinent během středního Devonu podél Tepelské sutury. Tato událost byla spojena s vytvořením magmatického oblouku v podobě Středočeského plutonického komplexu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013