Podrobnosti záznamu

Název
    Aptychy a stratigrafia hraničných jursko-kriedovych súvrství v profile Strážovce (zliechovská jednotka krížňanského príkrovu, Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
Údaj o odpovědnosti
    Jozef Michalík, Zdeněk Vašíček, Vladimír Borza
Další názvy
    Aptychi, Tintinnids and stratigraphy of the Jurrasic-Crecateous (Zliechov unit of the Krížna Nappe, Strážovské vrchy Mts., boundary beds in the Strážovce section, Central Western Carpathians, Western Slovakia)
Autor
    Borza, Vladimír
    Michalík, Jozef
    Vašíček, Zdeněk
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 1
Strany
    s. 69-92
Poznámky
    4 obr.,5 pl.,2 s.bibl.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    facie
    jura
    křída-svrchní
    sedimenty karbonátové
    sedimenty organogenní
    Strážovská hornatina
Geografické jméno
    Čičmany
    ČSFR-Slovensko
    Zliechov
Klíčové slovo
    Aptychy
    Centrálne
    Hraničných
    Jednotka
    Jursko-kriedovych
    Karpaty
    Krížňanského
    Príkrovu
    Profile
    Stratigrafia
    Strážovce
    Strážovské
    Súvrství
    Vrchy
    Západné
    Zliechovská
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012