Podrobnosti záznamu

Název
    Bátčanské vápence kiščelu juhoslovenskej panvy
Údaj o odpovědnosti
    Henrieta Jurkovičová, Dionýz Vass, Martin Elečko
Další názvy
    The Bátka limestones in Kiscellian of the South Slovakian Basin
Autor
    Elečko, Martin
    Jurkovičová, Henrieta
    Vass, Dionýz
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 3
Strany
    s. 263-271
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    Ipel'sko-rimavská pánev
    litologie
    oligocén
    profil vrtný
    sedimenty klastické
    stratigrafie
    transgrese
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    jihoslovenská pánev
Klíčové slovo
    Bátčanské
    Juhoslovenskej
    Kiščelu
    Panvy
    Vápence
Abstrakt (česky)
   Nové poznatky o litologii kiščelu v Rimavské kotlině přinesl vrt RKZ-1 u obce Bátka v. od Rimavské Soboty. Na jejich základě byla definována nová litostratigrafická jednotka - bátčanské vápence (biodetritické spongiové a interklastové vápence) a doplněna litologie hostišovských vrstev, kde byly zastiženy vápence s laminovanou texturou a vápence s tmavými laminami resp. vrstvičkami hnědého uhlí a tenkostěnnými mořskými měkkýši. Mikroskopická analýza umožnila rekonstrukci prostředí v době vzniku a dokázala transgresní charakter sedimentů v oblasti kalošské kry a šafárikovské elevace.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012