Podrobnosti záznamu

Název
    Beloveža Formation of the Hostýn lithofacial zone of the Rača Unit in Moravia
Další názvy
    Belověžské souvrství hostýnské litofaciální zóny magurského flyše v Hostýnských vrších (25-14 Valašské Meziříčí)