Podrobnosti záznamu

Název
    Belověžské souvrství hostýnské litofaciální zóny magurského flyše v Hostýnských vrších (25-14 Valašské Meziříčí)
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Bubík, Oldřich Krejčí
Další názvy
    Beloveža Formation of the Hostýn lithofacial zone of the Rača Unit in Moravia
Autor
    Bubík, Miroslav
    Krejčí, Oldřich, 1958-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 5
Strany
    s. 20-23
Rok
    1998
Poznámky
    3 obr., 10 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Předmětová skupina
    bahnotok
    eocén
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    jílovec
    litostratigrafie
    lokalita geologická
    magurská skupina
    nannofosílie
    paleocén
    redepozice
    zóny biostratigrafické
Geografické jméno
    Chvalčov (Kroměříž)
    ČR-Morava
    Oznice (Vsetín)
    Rajnochovice (Kroměříž)
Klíčové slovo
    25-14
    Belověžské
    Flyše
    Hostýnské
    Hostýnských
    Litofaciální
    Magurského
    Meziříčí
    Souvrství
    Valašské
    Vrších
    Zóny
Abstrakt (anglicky)
   The Beloveža Formation was newly observed in the Hostýn lithofacial zone of the Rača Unit at several localities in the Hostýnské vrchy Hills. Lithology and biostratigraphy of selected sections were studied. Stratigraphic range (Late Paleocene, ? basal part of Eocene) and thickness of the formation is reduced comparing with other lithofacial zones of the Rača and Bystrica units. In the Hostýn zone, the Hostýn Member of the Soláň Formation is underlying the Beloveža, while the Rusava Member of Zlín Formation overlay it
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012