Podrobnosti záznamu

Název
    Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů
Autor
    Borůvka, L.
    Kodeš, V.
    Kodešová, R.
    Nikodem, A.
    Pavlů, L.
    Žigová, Anna
Konference
    Půda v moderní informační společnosti : konference České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca (1. : 20.08.2007-23.08.2007 : Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Zborník príspevkov : Pôda v modernej informačnej spoločnosti
Strany
    S. 582-589
Poznámky
    Překlad názvu: Soil hydraulic properties characterzation for numerical modeling of acidificants transport
    Rozsah: 8 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    hydraulic properties
    soil micromorphology
    soil pores system
Klíčové slovo
    Acidifikantů
    Charakteristika
    Hydraulických
    Modelování
    Numerické
    Půd
    Transportu
    Vlastností
Abstrakt (česky)
   Pro vysvětlení různého vlivu vegetačního pokryvu na mikromorfologii, systém pórů a hydraulické vlastnosti povrchové vrstvy půd byly vybrány dva organické horizonty, které se vyvinuly pod smrkovým a travním porostem. Mikromorfologické studie ukázaly, že rozložený organický materiál v organickém horizontu pod travním porostem byl více kompaktní ve srovnání s organickým materiálem vytvořeným pod smrkovým porostem. Retenční schopnost organického horizontu pod travním porostem se ukázala vyšší, než retenční schopnost organického horizontu utvářeného pod smrkovým lesem.
Abstrakt (anglicky)
   Two organic matter horizons were developed under a spruce forest and grass vegetation were chosen to demonstrate the impact of different vegetation cover on the micromorphology, porous system and hydraulic properties of surface soils. Micromorhological studies showed that the decomposed organic material in the organic matter horizon under the grass vegetation was more compact compared to the decomposed organic material in the organic matter horizon under the spruce forest. The retention ability of the organic matter horizon under the grass vegetation was higher than the retention ability of the organic matter horizon under the spruce forest.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012