Podrobnosti záznamu

Název
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště. Chemical composition of tourmalines from granites of the Krušné hory batholith and its envelope
Autor
    Lang, Miloš
    Novák, Jiří Karel
    Pivec, Edvín
    Štemprok, M.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 172-174
Rok
    1997
Klíčové slovo
    Batholith
    Batolitu
    Chemical
    Chemické
    Composition
    Envelope
    Granites
    Granitů
    Hory
    Krušné
    Krušnohorského
    Pláště
    Složení
    Tourmalines
    Turmalínů
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012