Podrobnosti záznamu

Název
    Chloritický hornblendit s olivínem a spinelem z Loukovic u Moravských Budějovic (moldanubikum, západní Morava)
Další názvy
    Olivine- and spinel-bearing chlorite hornblendite from Loukovice near Moravské Budějovice (Moldanubicum, western Moravia)
Autor
    Buriánek, David
    Houzar, Stanislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 19, č. 1-2
Strany
    5
Rok
    2012
Výraz tezauru
    spinel, olivine, chlorite hornblendite, P-T conditions, Varied Group, Moldanubicum
Klíčové slovo
    Budějovic
    Chloritický
    Hornblendit
    Loukovic
    Moldanubikum
    Morava
    Moravských
    Olivínem
    Spinelem
    Západní
Abstrakt (česky)
   V pestré jednotce moldanubika u Loukovic (západní Morava) byla zjištěna metamorfovaná ultramafická hornina, kterou by bylo možné petrograficky nejpřesněji klasifikovat jako chloritický hornblendit se spinelem a olivínem. Její současná minerální asociace odpovídá polyfázové metamorfóze peridotitu v podmínkách vyšší amfibolitové facie. Starší minerální asociace Ol + Cpx + Opx + Sp indikuje teploty 786-804 °C (při předpokládaném tlaku kolem 10 kbar). Amfibol a chlorit vznikaly v následující fázi metamorfózy za teplot 714 ? 34 °C při předpokládaném tlaku kolem 8 kbar nebo nižším. Zjištěné metamorfní teploty této metamorfózy jsou podobné jako vrcholné podmínky vypočtené pro horniny pestré skupiny v rakouské části moldanubika a drosendorfského okna 650-800 °C a 7-9 kbar (Petrakakis, 1986; Büttner a Kruhl, 1997; Petrakakis, 1997; Racek et al. 2006). Nejpravděpodobněji jde o polymetamorfovanou horninu původem ze svrchního pláště, tektonicky importovanou do střední kůry při variské orogenezi.
Abstrakt (anglicky)
   Olivine- and spinel-bearing chlorite hornblendite from Loukovice near Moravské Budějovice (Moldanubicum, western Moravia)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014