Podrobnosti záznamu

Název
    Coenobial acritarchs and other palynomorphs from the Arenig/Llanvirn boundary, Prague basin
Údaj o odpovědnosti
    Milada Vavrdová
Autor
    Vavrdová, Milada
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Vol. 65, no. 4
Strany
    s. 237-242
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    arenig
    Barrandien
    llanvirn
    ordovik
    paleogeografie
    palynologie
    popis taxonů
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Acritarchs
    Arenig/Llanvirn
    Basin
    Boundary
    Coenobial
    Other
    Palynomorphs
    Prague
Abstrakt (česky)
   V asociacích rostlinných mikrofosilií ze vzorků z klabavského a šáreckého souvrství byla zjištěna akritarchia, vytvářející pravidelná seskupení, připomínající coenobiální řasy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012