Podrobnosti záznamu

Název
    Compositional evolution of garnet in the regionally metamorphosed Moldanubian skarn, Vlastějovice, Bohemia - evidence of the preservation of early stages pre-dating regional metamorphism
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Žáček
Autor
    Žáček, Vladimír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 72, no. 1
Strany
    p. 37-48
Rok
    1997
Poznámky
    4 diagr., 4 tab., 2 pl., 31 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    chemismus minerálů
    granáty
    krystalochemie
    metamorfóza regionální
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    parageneze
    skarn
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Vlastějovice (Kutná Hora)
Klíčové slovo
    Bohemia
    Compositional
    Early
    Evidence
    Evolution
    Garnet
    Metamorphism
    Metamorphosed
    Moldanubian
    Pre-dating
    Preservation
    Regional
    Regionally
    Skarn
    Stages
    Vlastějovice
Abstrakt (anglicky)
   Five generations (types) of garnet (Grt I-V) have been distinguished in a skarn body in Vlastějovice, Moldanubicum, Central-Eastern Bohemia, Massive "garnetites", forming, together with clinopyroxene (Di 7-54) the main constituents of the skarn body, are composed of one to three successive generations of Mn-Mg-poor hydrous grandites (Grt-I-III), differing in colour, chemical compositions and structural relations. The oldest garnet I, a colourless (OH,F)-bearing ferric grossular (Grs 79-87), contains 0.8-1.2 wt.H2O. It represents a relic of the early metasomatic stage. The prevailing garnet II is chemically variable, oscillatory zoned, yellow-orange OH-, (OH,F)-bearing granite (0.73-0.93 wtH2O, <0.1-0.25 wt
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012