Podrobnosti záznamu

Název
    The Control charts in quality assurance
Další názvy
    Kontrolní diagramy při zajišťování kvality
Autor
    Dempírová, Ludmila
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Transactions of the Universities of Košice
Strany
    5
Poznámky
    Akce: 2006 ; XVIII Slovak Spectroscopic Conference
Výraz tezauru
    Analytical method, control samples, R,X-diagram, statistically ruled status, precision, tolerances, method capability index.
Klíčové slovo
    Assurance
    Charts
    Control
    Quality
Abstrakt (česky)
   Článek pojednává o použití kontrolních diagramů podle ČSN ISO 8258. V normě se klade důraz na opakovaná měření kontrolních vzorků. Z požadavků na kvalitu metody vyplývá dále požadavek na stálé sledování přesnosti a správnosti vzorků. Každá analytická metoda se proto sleduje na dvou až pěti kontrolních vzorcích. Přesnost se vyjadřuje jako standardní odchylka z průměrného rozpětí dvou výsledků, přičemž skupin musí být 20-25. Střední hodnota kontrolního vzorku je aritmetický průměr všech vzorků. Statistický stav metody znamená, že změny v přesnosti a střední hodnotě jsou pouze náhodné. Diagramy s kontrolními vzorky jsou zhodnoceny pomocí indexu způsobilosti metody. Hodnocení je ukázáno na příkladu vzorku podzemní vody CRM BCR 609. Měření vzorku bylo provedeno atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací.
Abstrakt (anglicky)
   Construction of control charts according to Cz ISO 8258 is dealt with. The standard persists on repeated measuring on each sample. Being in accordance with quality assurance requirements instructs us to monitor permanently two quality signs - precision and the central value. Therefore, each individual analytical method is covered with two up to five control samples. Precision is calculated as standard deviation from the mean range of the results reached within subgroups of 20-25 data sets. Central value is arithmetic mean of all results. Statistically ruled status ensures that variation both in precision and in mean value are random only. The assessment of charts with calculation of method capability index is shown on the Al determination in groundwater sample CRM BCR 609. The instrumental method used was electrothermic atomic absorption spectrometry.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014