Podrobnosti záznamu

Název
    Crystalochemistry of analcime
Údaj o odpovědnosti
    František Pechar
Další názvy
    Krystalochemie analcimu
Autor
    Pechar, František
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Svazek/č.
    No. 4
Strany
    s. 469-487
Rok
    1989
Poznámky
    9 tab., 4 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    analcim
    krystalochemie
    krystalová struktura
    minerály
    mřížkové konstanty
    spektrometrie IR
    tektosilikáty
Klíčové slovo
    Analcime
    Crystalochemistry
Abstrakt (česky)
   Na základě obsahu atomů Si, Al, Na, Ca, K, molekul H2O, velikosti mřížkových parametrů a strukturních monokrystalových dat byly vypočítány krystalochemické parametry u 12 vzorků přírodních analcimů z různých lokalit. Bylo zjištěno, že se stoupajícím poměrem Si/(Si+Al+Fe3+) roste uspořádanost struktury analcimů v řadě : trojklonná- kubická- jednoklonná- kosočtverečná- čtverečná modifikace tohoto minerálu. Vznik strukturních typů ovlivňuje také poměr Na11 (K+ /Ca++ . H2O). Zjištění o neuspořádanosti struktury potvrzuje i vypočítaná konfigurační entropie. Ze všech krystalochemických parametrů byly vypočítány korelační matice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012