Podrobnosti záznamu

Název
    The Čistá-Jesenice pluton in western Bohemia : geochemistry, geology, petrophysics and ore potential
Údaj o odpovědnosti
    Lubomír Kopecký, Marta Chlupáčová, Josef Klomínský, Adolf Sokol
Další názvy
    Čistecko-jesenický pluton v západních Čechách: geochemie, geologie, petrofyzika a rudní potenciál
Autor
    Chlupáčová, Marta
    Klomínský, Josef
    Kopecký, Lubomír, jr.
    Sokol, Adolf
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie
Svazek/č.
    Vol. 31
Strany
    p. 97-126
Rok
    1997
Poznámky
    16 obr., 4 tab., 4 pl., 3 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral.
Předmětová skupina
    bohemikum
    chemismus hornin
    čistecko-jesenický pluton
    fenitizace
    granitoidy
    hustota
    magnetická susceptibilita
    mapa geofyzikální
    pluton
    prvky stopové
    rudy Mo
    suroviny Zr
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    Čistá
    ČR-Čechy
    Jesenice (Rakovník)
Klíčové slovo
    Bohemia
    Čistá-Jesenice
    Geochemistry
    Geology
    Ore
    Petrophysics
    Pluton
    Potential
    Western
Abstrakt (anglicky)
   The Čistá-Jesenice pluton forms a large elongated body (over 1000 sq. km) in the Teplá-Barrandian zone of the Bohemian Massif. It consists predominantly of the Tis biotite granite which intruded into an anticlinorial zone of Upper proterozoic rocks probably during Late Cambrian (or Early Ordovician?). This granite body was later penetrated by the Čistá granodiorite stock during Early Devonian and deeply eroded and extensively exposed before Late Paleozoic. The Tis granite and Čistá granodiorite were later affected by processes of alkali metasomatism (fenitization) connected with hypothetical carbonatite magmatism, in the contact zone of both the granite and granodiorite intrusions. Mylonitization, fenitization and feldspathization, which occured at the contact of granite and granodiorite and on radial faults in the granodiorite body, carry a Mo-Zr-REE mineralization. During Late Carboniferous the whole pluton was covered by continental sediments.
   The pluton crops out in several isolated areas only (Tis, Jsenice-Oráčov, Petrohrad and Čistá). The granite pluton of Late Cambrian age and the Early Devonian Čistá granodiorite body differ in their geophysical, structural, and geochemical characteristics
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012